Uw zoekopdracht heeft 216 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2018, nr. MBO/1364225, houdende wijziging van de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo in verband met de invoering van een extra aanvraagperiode

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2018 Staatscourant 2018, 40478 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 juli 2017, nr. WJZ/1171880/7226, houdende regels en beleidsregels ten behoeve van de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs (Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017) gepubliceerd in de Staatscourant van 21 juli 2017, nr. 41402

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2017 Staatscourant 2017, 41402 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (119 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 juli 2017, nr. WJZ/1171880/7226, houdende regels en beleidsregels ten behoeve van de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs (Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2017 Staatscourant 2017, 41402 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juni 2017, kenmerk MEVA-1137011-163959, houdende wijziging van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg in verband met verlenging van de werkingsduur

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-06-2017 Staatscourant 2017, 33882 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (45 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 februari 2017, nr. MBO/1065470, houdende regels voor subsidieverstrekking voor verbetering van het studiesucces van mbo-gediplomeerden in het eerste jaar van het hbo (Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-02-2017 Staatscourant 2017, 13006 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965, houdende een wijziging van de Regeling titulatuur hoger onderwijs in verband met het wijzigen van de referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2015 Staatscourant 2015, 27438 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van het College voor toetsen en examens van 6 oktober 2014 CvTE-14.02213, houdende vaststelling van het examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2016 (Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2016)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2014 Staatscourant 2014, 35978 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving inzake aanwijzing module farmacotherapie op het gebied van astma en COPD, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2014 Staatscourant 2014, 14429 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving inzake aanwijzing module farmacotherapie op het gebied van diabetes mellitus, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2014 Staatscourant 2014, 14431 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving inzake aanwijzing post-hbo-opleiding op het gebied van diabetes mellitus verzorgt door de Hogeschool Utrecht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2014 Staatscourant 2014, 3319 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport