Uw zoekopdracht heeft 26 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 augustus 2016, nummer 791808 houdende wijziging van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties advocatuur in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (‘de IMI-verordening’) (PbEU 2013, L354)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-08-2016 Staatscourant 2016, 44529 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Verordening tot wijziging van de Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2009 Staatscourant 2009, 20525 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties advocatuur (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-09-2008 Staatscourant 2008, 184 Ministerie van Justitie
 4. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkstage (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-07-2008 Staatscourant 2008, 140 Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling eindtermen theoretische accountantsopleiding

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2007 Staatscourant 2007, 230 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2007 Staatscourant 2007, 140 Ministerie van Financiën
 7. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Instellingsbesluit Inspectieraad (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2007 Staatscourant 2007, 41 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2007 Staatscourant 2007, 30 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoeming leden Commissie eindtermen accountantsopleiding

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2006 Staatscourant 2006, 253 Ministerie van Financiën
 10. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Verordening op het examengeld (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2006 Staatscourant 2007, 12 Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten