Uw zoekopdracht heeft 29 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 november 2012, nr. HO&S/461703, tot aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2012 Staatscourant 2012, 26253 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2012, nr. HO/436612, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van ondermeer de tweede suppletore begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het begrotingsjaar 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-11-2012 Staatscourant 2012, 24897 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544, houdende wijziging van de Regeling studiefinanciering 2000 in verband met de uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen kopopleidingen 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2012 Staatscourant 2012, 24893 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (74 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 oktober 2012, nr. HO/419017 betreffende de uitoefening van een aantal ministeriële bevoegdheden op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ter bevordering van de doelmatigheid in het hoger onderwijs (Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2012)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2012 Staatscourant 2012, 22213 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 5 oktober 2012, VGP/3131194, houdende wijziging van de Regeling erkenning diploma’s Dierproevenbesluit

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2012 Staatscourant 2012, 20767 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 september 2012, MC- 3131142, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2012 Staatscourant 2012, 20041 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 september 2012, MC-U-3131142, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2012 Staatscourant 2012, 20041 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 september 2012, nr. HO&S/409696, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het begrotingsjaar 2013

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2012 Staatscourant 2012, 19201 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (10 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het creëren van een categorie studenten als bedoeld in artikel 7.45b, zesde lid, van de WHW [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2012 Staatscourant 2012, 17169 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 augustus 2012, nr. WJZ/425422 (10255) tot wijziging van de Regeling normen studiefinanciering BES 2011 en 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2012 Staatscourant 2012, 17013 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap