Uw zoekopdracht heeft 20 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Circulaires Download icon PDF (117 kB)

  Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2010 Staatscourant 2010, 21523 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2010, nr. WJZ/259391 (4888), houdende het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000 alsmede in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Regeling normen studiefinanciering en tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2011 en 2012)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2010 Staatscourant 2010, 20959 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2010, nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden in het hoger beroepsonderwijs en tweede mastergraden in het wetenschappelijk onderwijs (Subsidieregeling tweede graden hbo en wo)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2010 Staatscourant 2010, 20735 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Rectificatie van de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr. DL/B/220470, houdende vaststelling van de verwantschapstabel educatieve minor alsmede wijziging van de regeling subsidiering stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012 (Regeling verwantschapstabel educatieve minor)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2010 Staatscourant 2010, 13500 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (27 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 december 2010, nr. HO&S/CBV/249513, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2010 Staatscourant 2010, 20951 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (45 kB)

  Deelregeling beurzen en stipendia Fonds Podiumkunsten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-11-2010 Staatscourant 2010, 20658 Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 oktober 2010, nr. HO&S/CBV/237665, tot wijziging van de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 augustus 2010, nr. HO&S/CVB/215273, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs, van de Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel en van de Subsidieregeling postinitiële masteropleidingen hoger onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2010 Staatscourant 2010, 18017 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 september 2010, nr. HO&S/BS/227416, tot wijziging van de Subsidieregeling Sirius programma en de Regeling Sirius programma 2010

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2010 Staatscourant 2010, 14654 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2010, nr. HO&S/CBV/233197, tot wijziging van de Regeling van 4 augustus 2010, nr. HO&S/CVB/215273, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs, van de Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel en van de Subsidieregeling postinitiële masteropleidingen hoger onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-09-2010 Staatscourant 2010, 14879 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (36 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 september 2010, nr. HO&S/BS/2010/ 227934, betreffende onder meer de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming aan rechtspersonen om graden te verlenen (Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-09-2010 Staatscourant 2010, 14710 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap