Uw zoekopdracht heeft 43 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2009, nr. EVA/NBO-2937244, houdende wijziging van de Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2010 Staatscourant 2009, 11225 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2009, nr. MEVA/NBO2972341 houdende wijziging van de Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2010 Staatscourant 2009, 19163 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2009, nr. HO&S/BS/2009/178032, inzake het controlebeleid Dienst Uitvoering Onderwijs op het uitwonend zijn van studerenden met een toelage ingevolge de Wet studiefinanciering 2000 op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20688 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van 15 december 2009, nr. HD-09.196, inzake de behandeling bezwaarschriften aanmelding en selectie (Regeling adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20614 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009, nr. HO&S/SF/178173, tot wijziging van de Regeling studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart voor studerenden en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschulden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20602 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Verordening tot wijziging van de Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2009 Staatscourant 2009, 20525 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2009, nr. HO&S/BS/2009/177907, inzake het Ruilen van bewijzen van toelating 2010

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2009 Staatscourant 2009, 20662 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2009, nr. HO&S/BS/2009/178030, inzake de ‘Uitzondering verblijfsvereiste voor studenten in de grensgebieden’ op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2009 Staatscourant 2009, 20681 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2009, nr. HO&S/BS/2009/178033, inzake de ‘Toepassing hardheidsclausule aanvullende voorziening reisrecht’ op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2009 Staatscourant 2009, 20668 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2009, nr. HO&S/BS/2009/177909, inzake de afdoening van verzoeken om toestemming tot het voeren van Nederlandse titulatuur op grond van een in het buitenland behaalde graad als bedoeld in artikel 7.23 derde lid van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2009 Staatscourant 2009, 20664 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap