Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (19 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs houdende de verlenging van het experiment educatieve module

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 55676 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (45 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur van ... tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 houdende criteria voor het aantonen van een band met Nederland voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2019 Staatscourant 2019, 43682 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (96 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake de opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen door de geregistreerd-mondhygiënist (Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 31615 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (10 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het creëren van een categorie studenten als bedoeld in artikel 7.45b, zesde lid, van de WHW [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2012 Staatscourant 2012, 17169 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (37 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ...... op grond van artikel 1.7a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het gedeeltelijk verzorgen van een Associate-degreeprogramma op de locatie van een bve-instelling (Tijdelijk besluit gedeeltelijk verzorgen Ad-programma op locatie bve-instelling) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-07-2012 Staatscourant 2012, 15446 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (51 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ...... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-07-2012 Staatscourant 2012, 15449 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (24 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ...... houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5a.11, vierde lid, artikel 5a.12a, eerste lid, en artikel 5a.13d, zesde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Accreditatiebesluit WHW)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2011 Staatscourant 2011, 21009 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (7 kB)

  Advies Raad van State en nader rapport over ontwerp-besluit inrichtingsvoorschriften opleiding tot leraar basisonderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-1999 Staatscourant 1999, 96 Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak