Uw zoekopdracht heeft 1509 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (37 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 oktober 2019, nr. MBO/16471329, houdende de aanwijzing van de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ (Regeling aanwijzing Branchecode goed bestuur in het mbo)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2019 Staatscourant 2019, 63016 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 oktober 2019, nr. MBO/16838290, houdende wijziging van de Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s in verband met het overhevelen van de aanvullende middelen bij fusie van een instelling of beëindiging van beroepsopleiding of vbo-groen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 61360 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 oktober 2019 kenmerk MBO-16735051 houdende wijziging van de Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs in verband met het vaststellen van een aantal certificaten voor keuzedelen in oktober 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 56797 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, nr. MBO/16574371, houdende wijziging van het subsidieplafond van de Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56533 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 18 september 2019, nr. VO/12966395, houdende vaststelling van het subsidieplafond van het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo voor het kalenderjaar 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 53832 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 september 2019, nr. MBO/16488597, houdende wijziging van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 in verband met wijziging van het subsidieplafond

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2019 Staatscourant 2019, 52430 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 september 2019, nr. MBO-1077193, houdende wijziging van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo en de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022 in verband met wijziging van de regels inzake cofinanciering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2019 Staatscourant 2019, 52428 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (69 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 september 2019, nr. MBO/6033740, houdende regels voor de subsidieverstrekking voor het ontwikkelen van flexibel beroepsonderwijs voor werkenden en werkzoekenden in een andere leerweg dan de beroepsopleidende of beroepsbegeleidende leerweg (Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-09-2019 Staatscourant 2019, 51003 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Mededeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 augustus 2019 kenmerk MBO/16512737 inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren vanwege de uitvoering van de motie Heerma c.s.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2019 Staatscourant 2019, 49395 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (45 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 augustus 2019, nr. MBO-1456697, houdende vaststellen van modellen en toetsingskaders op grond van het Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo (Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 48364 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap