Uw zoekopdracht heeft 565 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 08 juli 2019, nr. MBO/10610285, houdende wijziging van de Regeling subsidie zij-instroom in verband met de bekendmaking van een subsidieplafond voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs die werkzaam zijn in bèta en techniek opleidingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2019 Staatscourant 2019, 44205 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 31756 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, d.d. 11 juli 2019, kenmerk 13520304 tot indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 124, juncto 124b van de Gemeentewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 41516 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 24 juni 2019, nummer CvTE-19.00902, houdende vaststelling van toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs schooljaar 2019–2020 (Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2019–2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38064 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2020–2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38061 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 juni 2019, nummer CvTE-19.00903, houdende wijziging van de Regeling toetswijzer eindtoets PO in verband met aanpassing van het specifiek deel, onderdeel wereldoriëntatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38068 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 juli 2019, nr. PO/8361278, houdende wijziging van de Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs in verband met het openstellen van de subsidieregeling voor aanvragen in 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-07-2019 Staatscourant 2019, 38597 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 juni 2019, nr. 8969624, houdende instelling van de Commissie Herijking Canon van Nederland (Instellingsbesluit Commissie Herijking Canon van Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2019 Staatscourant 2019, 36876 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 24 mei 2019, nr. OND/ODS-2019/6706 M tot wijziging van de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2018, in verband met het toevoegen van afzonderlijke opheffingsnormen voor de gemeente Leeuwarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2019 Staatscourant 2019, 31652 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 maart 2019, nr. PO/5330988, houdende regels voor de subsidieverstrekking voor de vervolgpilot tweetalig primair onderwijs (Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2019 Staatscourant 2019, 31756 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap