Uw zoekopdracht heeft 2284 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving Projectplan voor het realiseren van Fauna Uittreedplaatsen langs het Julianakanaal te Stein, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2019 Staatscourant 2019, 46416 Rijkswaterstaat
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  m.e.r.-beoordelingsbesluit schelpenwinning Waddenzee en Noordzeekustzone, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-08-2019 Staatscourant 2019, 44652 Rijkswaterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 augustus 2019, nr. WJZ/ 19095992, houdende bekendmaking van uitvoeringsverordening (EU) 2019/1262

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2019 Staatscourant 2019, 44633 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 17 juli 2019, nr. WJZ/19170683, houdende wijziging van de Regeling bruin- en ringrot 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-07-2019 Staatscourant 2019, 41252 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 juli 2019, nr. 19167507, houdende benoeming en vergoeding van leden van het Adviescollege stikstofproblematiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 40121 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 juli 2019, nr. WJZ/ 19151628, tot instelling van het Adviescollege stikstofproblematiek (Regeling instelling Adviescollege stikstofproblematiek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 40120 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 juni 2019, nr. WJZ/ 19135586 , houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling pacht in verband met de vaststelling van de pachtprijzen 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2019 Staatscourant 2019, 35488 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking besluit vergunningverlening Waterwet Windpark Borssele in de Noordzee, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2019 Staatscourant 2019, 30099 Rijkswaterstaat
 9. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2019 Staatscourant 2019, 26683 Rijkswaterstaat
 10. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking besluit Strekdam en palenrij te Ossenisse, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-04-2019 Staatscourant 2019, 21244 Rijkswaterstaat