Uw zoekopdracht heeft 628 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 juli 2019, nr. 19167507, houdende benoeming en vergoeding van leden van het Adviescollege stikstofproblematiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 40121 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 juli 2019, nr. WJZ/ 19151628, tot instelling van het Adviescollege stikstofproblematiek (Regeling instelling Adviescollege stikstofproblematiek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 40120 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 27 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/129428 tot wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 in verband met bekendmaking van gegevens door de Minister voor de vaststelling van de concentratie zwevende deeltjes (PM10) in de buitenlucht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2019 Staatscourant 2019, 36142 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 24 mei 2019, nr. WJZ/19046086, tot wijziging van de Regeling handel in emissierechten in verband met verband met de handel in emissierechten voor de periode 2021–2030

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2019 Staatscourant 2019, 30559 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving maatwerkbesluit Activiteitenbesluit, Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2019 Staatscourant 2019, 26914 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (80 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L76)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2019 Staatscourant 2019, 21830 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 29 maart 2019, nr. IENW/BSK-2019/60366, tot vaststelling van het NEC-programma

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2019 Staatscourant 2019, 17217 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 6 maart 2019, 1488386-187432-VGP, houdende aanwijzing BSI Group The Netherlands BV als keuringsinstelling voor gasverbrandingstoestellen (verordening EU 2016/426)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-03-2019 Staatscourant 2019, 13669 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 5 maart 2019, nr. WJZ/19040222, houdende beleidsregel inzake de wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-03-2019 Staatscourant 2019, 13503 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Voorpublicatie tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met de invoering van E10-benzine en de informatieplicht van leveranciers van brandstoffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2019 Staatscourant 2019, 3330 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat