Uw zoekopdracht heeft 312 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 4 november 2019, nr. Min-BuZa.2019.4457-29, tot wijziging van de Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet met betrekking tot de visumplicht van Haïtiaanse onderdanen voor de toegang tot Curaçao

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 61445 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (67 kB)

  Advies Raad van State inzake Verdrag tot oprichting van de Caribische Douane Organisatie en inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Havana, 22 mei 2019 (Trb. 2019, 108)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58567 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 23 oktober 2019, nummer WBV 2019/17, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2019 Staatscourant 2019, 57960 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 26 augustus 2019, nr. Min-BuZa.2019.4234-12, tot wijziging van de Regeling vrijstelling Rijksvisumwet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 48367 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2020 van 18 augustus 2019, nummer 2019/1

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-08-2019 Staatscourant 2019, 47253 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (48 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 10 juli 2019, nummer WBV 2019/10, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 40593 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (37 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 21 juni 2019, nummer WBN 2019/2, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 en de Circulaire Buitenland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2019 Staatscourant 2019, 35100 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 8. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers van 28 mei 2019, nummer 2019-017, tot intrekking van een aantal vervangingsbesluiten (Intrekkingsbesluit vervangingsbesluiten records COA 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2019 Staatscourant 2019, 33731 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juni 2019, 2019-0000077583, tot bijstelling van het quotum voor de Aziatische horeca, genoemd in artikel 3a van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 32754 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluitvorming Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan), Azerbeidzjaans (Iran) en Turkman (Irak)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2019 Staatscourant 2019, 26587 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)