Uw zoekopdracht heeft 2118 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 november 2019, nr. WJZ/19270356, tot wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodules Brede weersverzekering en Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer leefgebieden weidevogels en akkervogels

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 66520 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (36 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 november 2019, nr. WJZ/ 19151314 , tot wijziging van de Beleidsregel verlagen subsidie POP om deze te actualiseren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 65649 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Overijssel, Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019, gewijzigd vastgesteld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 66117 Overijssel
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aanmeldnotitie Peeldijk 14 te Milheeze

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 66121 Gemert-Bakel
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aanmeldingsnotitie Reijseweg 35 en Haardseweg 41 te De Mortel, Wet milieubeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 66124 Gemert-Bakel
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Overijssel, Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 gewijzigd vastgesteld.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 65517 Overijssel
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 november 2019, houdende bekendmaking van het tijdstip van de aanvang van het ter inzage leggen van de Concept Rekening en verantwoording van het vermogen van het voormalige Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2019 Staatscourant 2019, 66028 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 november 2019, nr. WJZ/ 19176630, tot wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies met betrekking tot wijziging van het maximale steunbedrag en de schadedrempel, het jaarlijks aanleveren van het totaalbedrag aan schade-uitkeringen, het mogelijk maken van premievermindering naar rato bij kleine onvolkomenheden en de aanpassing van termijnen voor goedkeuring van de polisvoorwaarden in het kader van de brede weersverzekering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2019 Staatscourant 2019, 60575 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 november 2019, nr. WJZ/19253912, tot wijziging van de Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek in verband met het wijzigen van de subsidieplafonds voor de programmasubsidie Wageningen Research

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2019 Staatscourant 2019, 64193 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 21 november 2019, nr. WJZ/19092099, tot aanwijzing van toezichthouders van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit voor de kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw (Besluit toezichthouders kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2019 Staatscourant 2019, 65079 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat