Uw zoekopdracht heeft 106 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling Beleidsregels 2013, Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 26389 overig
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 20 december 2012, nr. 2012-0000729897, tot wijziging van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (vastleggen wijze van toetsing huishoudinkomen en enkele andere wijzigingen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 27028 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Ontheffingen Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking omgevingsvergunning Hoofdweg 60 en 60 B t/m E in Rilland, Reimerswaal

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2012 Staatscourant 2012, 26192 Reimerswaal
 4. Overig Download icon PDF (78 kB)

  Voorwaarden & Kenmerken Restauratiefonds-hypotheek en Restauratiefondsplus-hypotheek, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2012 Staatscourant 2012, 26245 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 18 december 2012, nr. CZW2012-0000715228, tot wijziging van de bijlage II bij het Besluit beheer sociale-huursector

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26639 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  De Woonstraat aanwijzing, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 26335 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Circulaires Download icon PDF (5 kB)

  Circulaire Rendementen gesubsidieerde woningbouw december 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 26130 Agentschap NL
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit Rendementen gesubsidieerde woningbouw december 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 26131 Agentschap NL
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en regels voor het vaststellen van de maximale hoogte van het hypothecair krediet in verhouding tot de waarde van de woning (Tijdelijke regeling hypothecair krediet)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2012 Staatscourant 2012, 26433 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2012, nr. 2012-0000729941, houdende vaststelling van percentages, bedragen en inkomensklassen ingevolge de Wet bevordering eigenwoningbezit en wijziging van enkele bedragen in die wet (Regeling koopsubsidiegrenzen 2013)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2012 Staatscourant 2012, 26128 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties