Uw zoekopdracht heeft 729 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (9 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit tot verlenging van de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2020 Staatscourant 2020, 34011 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juni 2020, nr. 2020-0000345644, tot wijziging van het Besluit energieprestatievergoeding huur, de Regeling energieprestatievergoeding huur, het Besluit huurprijzen woonruimte en de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2020 Staatscourant 2020, 31857 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (93 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 april 2020, nr 2020-0000202924, houdende vaststelling van de regels voor subsidiëring van samenwerkingsverbanden ten behoeve van het ter verduurzaming uitvoeren van grootschalige innovatieve renovatieprojecten (Subsidieregeling Renovatieversneller)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2020 Staatscourant 2020, 23104 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Toeslagen. Verzamelbesluit Toeslagen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-04-2020 Staatscourant 2020, 22720 Ministerie van Financiën
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 maart 2020, 2020-0000011303, tot wijziging van het Mandaatbesluit RVO Regelingen Wonen en Bouwen in verband met de uitvoering van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2020 Staatscourant 2020, 18356 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (77 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 maart 2020, nr. 2020-0000011303, houdende regels met betrekking tot de stimulering van aardgasvrije huurwoningen (Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2020 Staatscourant 2020, 17598 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 2 maart 2020, nr. 2020-0000096524 tot wijziging van de Woningwet in verband met de vaststelling van het bedrag in artikel 49, eerste lid, van die wet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2020 Staatscourant 2020, 14743 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Interne regelingen Download icon PDF (16 kB)

  Besluit van het bestuur van de huurcommissie, onderscheidenlijk de voorzitter van de huurcommissie, van 7 november 2019, nr. MA/UP/2019/161, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2020 Staatscourant 2020, 14293 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 2 maart 2020, nr. 2020-0000102565, houdende toevoeging van gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen aan Bijlage 2 behorende bij artikel 1.11, eerste lid, onderdeel o, en tweede lid, onderdeel j, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II in verband met vermindering van de verhuurderheffing voor verhuurders in die gemeenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-03-2020 Staatscourant 2020, 12409 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 6 februari 2020, nr. 2020-0000054176 tot wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (maximum lokaal hogere huursomstijging 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8556 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties