Uw zoekopdracht heeft 1187 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Benoemingsbesluit Toetsingscommissie Woningbouwimpuls 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-07-2020 Staatscourant 2020, 38318 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 2020, nr. 2020-0000400019 tot wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen inzake een verruiming van het bewijs van vakbekwaamheid van erkend energielabeldeskundigen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2020 Staatscourant 2020, 37650 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 2020, nr. 2020-0000402460, tot vaststelling uitkeringsplafond eerste aanvraagtijdvak Woningbouwimpuls

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2020 Staatscourant 2020, 38314 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (41 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 juni 2020, nr. WJZ/ 19200531, betreffende de vergoeding van kosten van aardbevingsbestendig bouwen in Groningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2020 Staatscourant 2020, 34969 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 9 juni 2020, kenmerk 2903199, over radiodekking ten behoeve van de C2000-dienstverlening in bouwwerken (Regeling radiodekking C2000 in bouwwerken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-06-2020 Staatscourant 2020, 32294 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 mei 2020, nr. 2020-0000230224, tot verlaging van de bedragen van de heffingsvermindering voor nieuwbouw in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2020 Staatscourant 2020, 27797 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving beschikking LC Bathmen, Kiekenbeltsweg 2, Lettele (gemeente Deventer), Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-05-2020 Staatscourant 2020, 27468 Inspectie Leefomgeving en Transport
 8. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontwerpbeschikking aanvraag omgevingsvergunning Complex Klein Heidekamp (40A03) te Arnhem, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2020 Staatscourant 2020, 27506 Inspectie Leefomgeving en Transport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (70 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 mei 2020, nr. 2020-0000027462, houdende nadere regels met betrekking tot verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van het versnellen van de bouw van betaalbare woningen in een kwalitatief goede leefomgeving (Regeling Woningbouwimpuls 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2020 Staatscourant 2020, 28062 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving besluit omgevingsvergunning inrichting De Hulte, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-05-2020 Staatscourant 2020, 27500 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat