Uw zoekopdracht heeft 2304 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (36 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit kredietvergoeding ten behoeve van een tijdelijke verlaging van de ten hoogste toegelaten kredietvergoeding in verband met de gevolgen van COVID-19 (Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2020 Staatscourant 2020, 40282 Ministerie van Financiën
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Tweede herziening exploitatieplan ‘Offem Zuid’ gewijzigd vastgesteld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2020 Staatscourant 2020, 40884 Noordwijk
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (61 kB)

  Advies Raad van State inzake een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels met betrekking tot het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Besluit verwijzingsportaal bankgegevens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2020 Staatscourant 2020, 38079 Ministerie van Financiën
 4. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Publicatie van de modeltoelatingen voor speelautomaten afgegeven door de Kansspelautoriteit in de periode 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36777 Kansspelautoriteit
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de implementatie van artikel 2, punt 1, van Richtlijn (EU) 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/139/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2019, L 334)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2020 Staatscourant 2020, 36491 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 25 juni 2020, nr. 2020-0000013321, tot wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2020 Staatscourant 2020, 35012 Ministerie van Financiën
 7. Overig Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 29 mei 2020 nr. 2020-100630, houdende instelling van een commissie ter uitvoering van het eindadvies Adviescommissie uitvoering toeslagen (Instellingsbesluit Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF en vergelijkbare zaken/toeslagen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2020 Staatscourant 2020, 30545 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 6 april 2020, nr. 2020-0000165029, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het uitkeringsjaar 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-06-2020 Staatscourant 2020, 23324 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 6 april 2020, nr. 2020-0000165030, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds voor het uitkeringsjaar 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-06-2020 Staatscourant 2020, 23325 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  (Implementatieregeling wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2020 Staatscourant 2020, 27198 Ministerie van Financiën