Uw zoekopdracht heeft 4537 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan duurzaam energiestation Green Planet, 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 68076 Hoogeveen
 2. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Inspecteur-generaal der Mijnen van 2 december 2019, houdende verlening van mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging voor het Staatstoezicht op de Mijnen (Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 67172 overig
 3. Vergunningen Download icon PDF (9 kB)

  Beschikking ontwerpvergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 703-733 MHz en 758-788 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten op installaties ter zee, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 65937 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, houdende specifieke verdeling van taken en stemrechten in verband met Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66161 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw Total E&P Nederland B.V., Den Haag, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 67040 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan duurzaam energiestation Green Planet, 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66556 Hoogeveen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontwerp besluit weigering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66883 Delfzijl
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Oproeping buitengewone algemene vergadering van Chassé Theater Beheer N.V. op 18 december 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2019 Staatscourant 2019, 66849 overig
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Oproeping buitengewone algemene vergadering van Chassé Theater N.V. op 18 december 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2019 Staatscourant 2019, 66851 overig
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 november 2019, nr. WJZ/ 19176630, tot wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies met betrekking tot wijziging van het maximale steunbedrag en de schadedrempel, het jaarlijks aanleveren van het totaalbedrag aan schade-uitkeringen, het mogelijk maken van premievermindering naar rato bij kleine onvolkomenheden en de aanpassing van termijnen voor goedkeuring van de polisvoorwaarden in het kader van de brede weersverzekering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2019 Staatscourant 2019, 60575 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit