Uw zoekopdracht heeft 1772 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (80 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 oktober 2019, nr. WJZ/ 19239732, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie 2020 (Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58434 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (133 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 in verband met vernieuwing van de financieringssystematiek, afsluiting van de instroom bij centrumgemeenten voor ondernemers in de binnenvaart, beperking van de instroom van oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf of beroep en verdere uniformering met de Participatiewet en het Besluit Participatiewet in verband met vernieuwing van de financieringssystematiek en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 56656 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 30 september 2019, 2019-0000158813, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft in verband met het invoeren van een maximum kredietvergoedingspercentage bij het via internet aanbieden van flitskredieten door in andere lidstaten gevestigde financiële ondernemingen aan consumenten in Nederland (Regeling aanpak flitskrediet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2019 Staatscourant 2019, 54568 Ministerie van Financiën
 4. Convenanten Download icon PDF (5 kB)

  Oproep voor voorstellen voor MKB-deals

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 54056 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Oprichtingen en Statutenwijzigingen in Bonaire Caribisch Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 51944 overig
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 52009 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 52017 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 8. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Uitnodiging aanmelding voorstellen voor derde tranche Regio Deals, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2019 Staatscourant 2019, 50049 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Oprichtingen en Statutenwijzigingen in Bonaire Caribisch Nederland voor de maand juli 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2019 Staatscourant 2019, 46698 overig
 10. Convenanten Download icon PDF (3 kB)

  Ondertekening IMVO-convenant metaalsector

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-08-2019 Staatscourant 2019, 44488 Ministerie van Buitenlandse Zaken