Uw zoekopdracht heeft 1378 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Beleidsregel van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media van 26 november 2019, nr. WJZ/17738219(11075), over het beoordelen van verzoeken tot schadevergoeding op grond van artikel 2.148a Mediawet 2008 (Beleidsregel schadevergoeding landelijke publieke mediadienst 2018–2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66326 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Beleidsregels van het Commissariaat voor de Media van 26 november 2019 over bestuurlijke boetes in het kader van de Wet op de vaste boekenprijs (Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66097 Commissariaat voor de Media
 3. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat houdende de start van een openbare voorbereidingsprocedure in de zin van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht inzake de bekendmaking van de veiling van vergunningen voor gebruik van frequenties voor landelijke mobiele communicatie in de 700, 1400 en 2100 MHz banden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66234 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek van 19 november 2019, nr 1119, tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling pilot journalistieke professionalisering lokale publieke media-diensten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2019 Staatscourant 2019, 64302 Stimuleringsfonds voor de journalistiek
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, nr. MC/19223951, tot wijziging van het Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2017–2019 in verband met een verlenging met twee jaar van de aanwijzing van Stichting Infofilter als beheerder van het bel-me-niet-register

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2019 Staatscourant 2019, 61149 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek van 15 augustus 2019, nr. 5937, tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 53988 Stimuleringsfonds voor de journalistiek
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Tijdelijk mandaat algemeen directeur Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 53991 Stimuleringsfonds voor de journalistiek
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van het stimuleringsfonds voor de journalistiek van 25 januari 2019, nr. 27253, tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling journalistieke innovatie 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2019 Staatscourant 2019, 41957 Stimuleringsfonds voor de journalistiek
 9. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Subsidie voor Erasmus Universiteit, Stichting Forhanna, Stichting Argis en Stichting Open State Foundation, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2019 Staatscourant 2019, 41960 Stimuleringsfonds voor de journalistiek
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek nr. 26421 tot vaststelling van subsidieplafonds voor het jaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2019 Staatscourant 2019, 41954 Stimuleringsfonds voor de journalistiek