Uw zoekopdracht heeft 9052 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 augustus 2019, nr. IENW/BSK-2019/170395, houdende benoeming en verlenging van de periode van benoeming van de secretaris en enkele leden van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 20, tweede lid, van het Drinkwaterbesluit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2019 Staatscourant 2019, 45274 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vervanging van een vermiste geboorteakte van de consulaire post te Karachi, Pakistan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2019 Staatscourant 2019, 44923 Justitiële Informatiedienst
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juli 2019, kenmerk 1552172-192990-OBP, houdende de benoeming van mevrouw C.C. Klijn tot lid van het CIZ

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-08-2019 Staatscourant 2019, 44401 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  O.J. Hermans benoemd tot tijdelijk lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-08-2019 Staatscourant 2019, 44742 Centraal Stembureau's (cluster)
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 juli 2019, 2019-0000089328, tot benoeming van een lid Raad van bestuur UWV

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2019 Staatscourant 2019, 43513 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 juli 2019, 2019-0000104264, tot benoeming van een lid Raad van bestuur UWV

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2019 Staatscourant 2019, 43522 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 20 maart 2019, nr. 2019000566, houdende de benoeming tot bestuurslid van de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders van mevrouw prof. dr. M.P.A. Bouman

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2019 Staatscourant 2019, 43084 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 20 maart 2019, nr. 2019000567, houdende de benoeming tot bestuurslid van de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders van de heer mr. drs. J.P. van der Meij

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2019 Staatscourant 2019, 43088 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 24 juli 2019, kenmerk 2652095, strekkende tot aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Brigade Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-08-2019 Staatscourant 2019, 42927 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoeming tot lid Raad van Bestuur TNO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2019 Staatscourant 2019, 42631 Ministerie van Defensie