Uw zoekopdracht heeft 1277 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2020, nr. 2020-0000026138, houdende vaststelling van het uitkeringsplafond voor de toekenning van een specifieke uitkering op grond van het Tijdelijk Besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening (Tijdelijke regeling uitkeringsplafond specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 37277 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Oproep aan provincies en gemeenten voor voorstellen voor MKB-deals, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2020 Staatscourant 2020, 36619 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 6 april 2020, nr. 2020-0000165030, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds voor het uitkeringsjaar 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-06-2020 Staatscourant 2020, 23325 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vacature commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2020 Staatscourant 2020, 22700 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Circulaires Download icon PDF (56 kB)

  Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor provincies, d.d. 10 december 2019, kenmerk 2019-0000643664

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2019 Staatscourant 2019, 69199 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Circulaires Download icon PDF (19 kB)

  Circulaire provincies per 1 januari 2020 geindexeerde (onkosten)vergoedingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2019 Staatscourant 2019, 68324 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  RECTIFICATIE Besluit van 31 oktober 2019, houdende departementale herindeling met betrekking tot versterking gebouwen en toekomstbestendig maken van Groningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 61402 Ministerie van Algemene Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 november 2019, nr. IENW/BSK-2019/239580, houdende kader voor toekenning van specifieke uitkeringen voor bermmaatregelen van N-wegen (Regeling specifieke uitkeringen N-wegen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2019 Staatscourant 2019, 65418 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van 31 oktober 2019, nr. 201900226 houdende, departementale herindeling met betrekking tot versterking gebouwen en toekomstbestendig maken van Groningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 61402 Ministerie van Algemene Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 3 september 2019, nr. WJZ/ 19183031, tot wijziging van de regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 12 juli 2019, nr. WJZ/ 19151243, houdende een specifieke uitkering voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen en de provincie Groningen in verband met de uitvoering van het Nationaal programma Groningen (Stcrt. 2019, 40228)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2019 Staatscourant 2019, 49943 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat