Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijzigingsbesluit 2009a Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2009 Staatscourant 2009, 19851 Nederlandse Zorgautoriteit
 2. Interne regelingen Download icon PDF (20 kB)

  Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2009 Staatscourant 2009, 14819 Nederlandse Mededingingsautoriteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit, inhoudende wijziging van de bijlage bij de besluiten van de voorzitter en elk van de twee andere leden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), houdende verlening van mandaat en machtiging aan functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van het CBP (Wijziging III Bijlage, behorend bij het Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2009 Staatscourant 2009, 14809 College Bescherming persoonsgegevens
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Mandaatbesluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-09-2009 Staatscourant 2009, 13973 Dienst voor het kadaster en de openbare registers
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging regeling tot wijziging van de Organisatieregeling Kadaster 2008

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-08-2009 Staatscourant 2009, 13674 Dienst voor het kadaster en de openbare registers
 6. Overig Download icon PDF (89 kB)

  CBP Richtsnoeren ANPR

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2009 Staatscourant 2009, 10464 College Bescherming persoonsgegevens
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de directeur van het College bescherming persoonsgegevens van 7 juli 2009, houdende verlening van volmacht en machtiging ten behoeve van beheerszaken aan afdelingshoofden en andere functionarissen werkzaam bij het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens (Regeling volmacht en machtiging beheer afdelingshoofden en andere functionarissen CBP)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2009 Staatscourant 2009, 10466 College Bescherming persoonsgegevens
 8. Overig Download icon PDF (14 kB)

  Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2009 Staatscourant 2009, 9872 Centraal Bureau voor de Statistiek
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (42 kB)

  Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer) houdende mandatering bestuurlijke bevoegdheden van de Directie binnen de RDW

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2009 Staatscourant 2009, 9901 RDW (Dienst Wegverkeer)