Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de directeur van het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bureau BIBOB) van 26 november 2015, nr. 701102, houdende vaststelling van het tarief voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak als bijdrage in de kosten van een advies van het Bureau BIBOB (Besluit Tarieven BIBOB 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2015 Staatscourant 2015, 43110 Dienst Justis
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 oktober 2015, tot geheimverklaring van de overheidsopdracht tot beheer, onderhoud en ondersteuning van aanvraagstations en Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstations

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2015 Staatscourant 2015, 39036 overig
 3. Overig Download icon PDF (15 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 juli 2015, nr. 652494, houdende instelling van een ad hoc commissie bewaarbeleid TBS-dossiers, ten behoeve van het uitbrengen van een zwaarwegend advies aan de Minister over de te hanteren bewaartermijn en het bewaarregime van TBS-dossiers (Instellingsbesluit ad hoc commissie bewaarbeleid TBS-dossiers)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-09-2015 Staatscourant 2015, 28202 Dienst Justitiële Inrichtingen
 4. Convenanten Download icon PDF (42 kB)

  Convenant pilot gekwalificeerd terugmelden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2015 Staatscourant 2015, 24721 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 5. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 25 juni 2015,nr. ILT 2015-46345 tot wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015 in verband met veranderingen in de organisatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2015 Staatscourant 2015, 18064 Inspectie Leefomgeving en Transport
 6. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit tot verlening van mandaat en machtiging met betrekking tot het Binnenvaartpolitiereglement Rijkswaterstaat Midden-Nederland 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2015 Staatscourant 2015, 7950 Rijkswaterstaat
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Beschikking Wet openbaarheid van bestuur, Rijkswaterstaat (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2015 Staatscourant 2015, 5026 Rijkswaterstaat
 8. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van 5 februari 2015, nr. JZ_150203, houdende wijziging van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2015 Staatscourant 2015, 3761 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 9. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de bestuurder van CertiQ, TenneT TSO B.V. van 20 januari 2015 houdende regels inzake ondermandaat, volmacht en machtiging aan verschillende functionarissen van TenneT TSO B.V. inzake taken die verband houden met garanties van oorsprong (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuurder van CertiQ, TenneT TSO B.V., inzake garanties van oorsprong)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2015 Staatscourant 2015, 3289 overig