Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. INDUIT14-2207, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de hoofddirecteur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling IND Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37668 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 2. Interne regelingen Download icon PDF (21 kB)

  Besluit van de directeur Staatsbosbeheer van 17 december 2014 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen bij Staatsbosbeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37694 overig
 3. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Verordening tot opheffing van het Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschappen Vee, Vlees en Eieren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 36930 overig
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37706 overig
 5. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal Bureau voor de Statistiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37487 overig
 6. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 29 juli 2014, met kenmerk RWS-2014/34151 tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 vanwege bevoegdheden van de Programmadirecteur Connecting Mobility

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-08-2014 Staatscourant 2014, 22825 Rijkswaterstaat
 7. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecrataris van Infrastructuur en Milieu van 22 april 2014, nr. IENM/ILT-2014/4259 houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2014 Staatscourant 2014, 12288 Inspectie Leefomgeving en Transport
 8. Overig Download icon PDF (8 kB)

  Tarieventabel Handhaving Centraal Bureau voor de Statistiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2014 Staatscourant 2014, 12480 overig
 9. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Centraal Planbureau 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2014 Staatscourant 2014, 6134 Centraal Planbureau (CPB)
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling mandaat beheer directeur/secretaris Kanselarij der Nederlandse Orden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2014 Staatscourant 2014, 3629 overig