Uw zoekopdracht heeft 136 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juni 2019, kenmerk 1534094-190930-WJZ, tot wijziging van de beleidsregel van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juni 2018 inzake de Wlz-tarieven (Stcrt. 2018, 37598)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2019 Staatscourant 2019, 33998 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-10-2018 Staatscourant 2018, 58395 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 februari 2018, kenmerk 1300365-173771-WJZ, houdende instelling van een onafhankelijke commissie in verband met de advisering over de opzet van een uniform experiment met de teelt en verkoop van hennep in een gesloten coffeeshopketen (Instellingsregeling Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2018 Staatscourant 2018, 11571 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 november 2017, kenmerk 1236218-168051-Z, houdende verlening van volmacht aan het CAK (Besluit volmacht CAK Zorgkostendekking retroactief internationaal)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2017 Staatscourant 2017, 68822 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-03-2016 Staatscourant 2016, 11640 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2016 Staatscourant 2016, 2065 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2016 Staatscourant 2016, 2064 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Ontheffingen Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2015 Staatscourant 2015, 41952 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 augustus 2015, kenmerk 810555-139864 BPZ, houdende wijziging van het Vergoedingenbesluit leden en externe deskundigen Gezondheidsraad

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-09-2015 Staatscourant 2015, 27546 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 maart 2015, kenmerk 688413-129327-MC, houdende wijziging van de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 in verband met het toekennen van een vaste vergoeding aan de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie Pakket en de Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2015 Staatscourant 2015, 6775 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport