Uw zoekopdracht heeft 50 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Benoeming en bezoldiging voorzitter van het bestuur Luchtverkeersleiding Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2016 Staatscourant 2016, 19649 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van nr. IENM/BSK-2015/153532, houdende benoeming van de heer mr. P.J. Biesheuvel tot voorzitter van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht, onderdeel van het Overlegorgaan infrastructuur en milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-09-2015 Staatscourant 2015, 30082 Centrum Publieksparticipatie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (52 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/241280, houdende vaststelling regels in verband met de implementatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de sturing van en het toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland (Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2012 Staatscourant 2012, 25324 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (58 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/241278, houdende vaststelling beleidsregels voor de sturing van en het toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland (Beleidsregels sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 25327 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Circulaires Download icon PDF (4 kB)

  Circulaire Vliegreizen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2011 Staatscourant 2011, 7309 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Interne regelingen Download icon PDF (24 kB)

  Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie van 3 september 2010, nr. 3095255, tot gebruik van het regeringsvliegtuig en luchtvaartuigen van de krijgsmacht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-09-2010 Staatscourant 2010, 14126 Ministerie van Algemene Zaken
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Ruimtevaart Technologie Ontwikkeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2008 Staatscourant 2008, 193 Ministerie van Economische Zaken
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Ruimtevaart Technologie Ontwikkeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2008 Staatscourant 2008, 191 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart en het Instellingsbesluit Inspectie Verkeer en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2008 Staatscourant 2008, 98 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling vergoeding Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2008 Staatscourant 2008, 25 Ministerie van Verkeer en Waterstaat