Uw zoekopdracht heeft 117 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 22 mei 2019, kenmerk 2588607/19/DP&O, houdende wijzigingen van het Bezoldigings- en schadeloosstellingsregeling College van Toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten in verband met actualisering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2019 Staatscourant 2019, 30138 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 11 februari 2019, nr. 2486896 tot ontslag en benoeming van een secretaris van de Commissie vennootschapsrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2019 Staatscourant 2019, 8427 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vacature Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2018 Staatscourant 2018, 32393 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 oktober 2017, nr. 2141534 houdende intrekking van Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 mei 2012, nr. 249727 tot aanwijzing van de rechtspersoon belast met de inning en de verdeling van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet en in artikel 10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2017 Staatscourant 2017, 62721 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Vacature Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2015 Staatscourant 2015, 7904 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Samenstelling Staatscommissie herijking ouderschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2014 Staatscourant 2014, 8398 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van 15 januari 2010 tot benoeming van de voorzitter en leden van de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2010 Staatscourant 2010, 1017 Ministerie van Justitie
 8. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Vacature Adviescommissie burgerlijk procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-11-2009 Staatscourant 2009, 16468 Ministerie van Justitie
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Terinzagelegging jaarstukken 2007 Dienst voor het kadaster en de openbare registers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-09-2008 Staatscourant 2008, 184 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoeming leden Commissie insolventierecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2008 Staatscourant 2008, 182 Ministerie van Justitie