Uw zoekopdracht heeft 97 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juni 2018, nr. 8c9fd2f6-or1-1.5, tot vaststelling van de Klachtregeling AIVD (Klachtregeling AIVD 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2018 Staatscourant 2018, 34179 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Opheffingsbesluit Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2018 Staatscourant 2018, 16188 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (27 kB)

  Advies Raad van State inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-09-2017 Staatscourant 2017, 50725 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van 10 maart 2017, nummer 8bd901f1-or1-1.1, betreffende digitale vervanging facturen Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-04-2017 Staatscourant 2017, 20806 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit instelling Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-06-2016 Staatscourant 2016, 29148 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 februari 2016, kenmerk 907190-146383-Z, inzake de besteedbare middelen ter dekking van de beheerkosten Wlz 2016 (Aanwijzing besteedbare middelen Beheerskosten Wlz 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2016 Staatscourant 2016, 7918 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 20 juli 2015, nr. 657965, houdende de vaststelling van de rechtspositie van de voorzitter, de andere leden en de buitengewone leden van het College bescherming persoonsgegevens. (Regeling rechtspositie leden College bescherming persoonsgegevens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2015 Staatscourant 2015, 21917 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Wijziging Besluit Werkgroep Advies Wet wapens en munitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2015 Staatscourant 2015, 7644 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 maart 2015, nr. 612539, houdende wijziging van het Besluit Werkgroep Advies Wet wapens en munitie in verband met de instelling van de werkgroep voor onbepaalde duur en enkele actualiseringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2015 Staatscourant 2015, 7644 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Nieuwe PKI Staat der Nederlanden Private Root CA – G1

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2015 Staatscourant 2015, 6676 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties