Uw zoekopdracht heeft 6 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de directeur van het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bureau BIBOB) van 26 november 2015, nr. 701102, houdende vaststelling van het tarief voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak als bijdrage in de kosten van een advies van het Bureau BIBOB (Besluit Tarieven BIBOB 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2015 Staatscourant 2015, 43110 Dienst Justis
 2. Overig Download icon PDF (15 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 juli 2015, nr. 652494, houdende instelling van een ad hoc commissie bewaarbeleid TBS-dossiers, ten behoeve van het uitbrengen van een zwaarwegend advies aan de Minister over de te hanteren bewaartermijn en het bewaarregime van TBS-dossiers (Instellingsbesluit ad hoc commissie bewaarbeleid TBS-dossiers)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-09-2015 Staatscourant 2015, 28202 Dienst Justitiële Inrichtingen
 3. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 20 juli 2015, nr. 657965, houdende de vaststelling van de rechtspositie van de voorzitter, de andere leden en de buitengewone leden van het College bescherming persoonsgegevens. (Regeling rechtspositie leden College bescherming persoonsgegevens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2015 Staatscourant 2015, 21917 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Wijziging Besluit Werkgroep Advies Wet wapens en munitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2015 Staatscourant 2015, 7644 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 maart 2015, nr. 612539, houdende wijziging van het Besluit Werkgroep Advies Wet wapens en munitie in verband met de instelling van de werkgroep voor onbepaalde duur en enkele actualiseringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2015 Staatscourant 2015, 7644 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Nieuwe PKI Staat der Nederlanden Private Root CA – G1

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2015 Staatscourant 2015, 6676 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties