Uw zoekopdracht heeft 255 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Ontslag lid College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen i.v.m. prof. dr. ir. W.J. Beek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-1995 Staatscourant 1995, 81 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Overig Download icon PDF (49 kB)

  Ontwerp-besluit wijz. Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer (Bijdragenbesluit gebiedsgericht milieubeleid)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-05-1995 Staatscourant 1995, 95 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren milieuwetgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-03-1996 Staatscourant 1996, 59 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling bevoegdheid regionale toezichthouders i.v.m. hygiene van het milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-1996 Staatscourant 1996, 131 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging samenstelling Commissie voor de milieu-effectrapportage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-1996 Staatscourant 1996, 208 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 6. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerp-besluit wijz. Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer (kosten uitvoering autowrakkenbeleid)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-1997 Staatscourant 1997, 73 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Aanwijzing als ambtenaar rijksbelastingdienst voor de verontreinigingsheffing rijkswateren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-1997 Staatscourant 1997, 178 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 8. Overig Download icon PDF (65 kB)

  Ontwerp-besluit aanpassing aantal maatregelen van bestuur aan derde tranche AWB (ruimtelijke ordening)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-1997 Staatscourant 1997, 179 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Vaststelling subsidieplafond Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-03-1998 Staatscourant 1998, 58 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Herbenoeming prof.dr.ir. M.P.C. Weijnen tot lid Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-1998 Staatscourant 1998, 203 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer