Uw zoekopdracht heeft 64 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 december 2016, nr. 2022910, houdende toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens aan de Rijksdienst voor ldentiteitsgegevens, als gemachtigde voor Burgemeester en wethouders ten behoeve van de naleving van het bepaalde in artikel D 1 van de Kieswet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2016 Staatscourant 2016, 71668 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Convenanten Download icon PDF (1 kB)

  Convenant Ministerie van Buitenlandse Zaken en Centraal Bureau voor de Statistiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2016 Staatscourant 2016, 68805 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 8 december 2016, nr. 2016-0000778106 tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2016 Staatscourant 2016, 68809 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 december 2016, houdende het verlenen van ondervolmacht aan de kwartiermaker van de Directie informatiebeleid in oprichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2016 Staatscourant 2016, 69850 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 7 november 2016 nr. IENM/BSK-2016/233169, tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2016 Staatscourant 2016, 56276 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2016, 2016-0000258332, tot doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van het hoofd van de RCN-unit SZW (Machtigingsbesluit RCN-unit SZW 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2016 Staatscourant 2016, 65684 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (58 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 november 2016, nr. 2016-0000624971, tot wijziging van de Regeling vaststellen overtolligheid bij het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015 en de Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling overstap naar een niet substantieel bezwarende functie in verband met de toekenning van een loopbaanpremie aan VWNW-kandidaten bij de dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van V&J in verband met het verlengen van het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2016 Staatscourant 2016, 61100 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 november 2016, nr. WJZ/1070633 (ID7765), houdende wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren onder meer in verband met de vaststelling van de bezoldigingsmaxima in het onderwijs voor het jaar 2017 en doorvoering van diverse technische verbeteringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2016 Staatscourant 2016, 64023 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 14 november 2016, houdende het vaststellen van de gelijkwaardige inspanning van decentrale overheden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2016 Staatscourant 2016, 62977 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 oktober 2016, nr. 2002490 tot vaststelling van regels omtrent de vliegtoelage voor de vliegers bij de Landelijke eenheid (Regeling vliegtoelage vliegers Landelijke eenheid)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2016 Staatscourant 2016, 60474 Ministerie van Veiligheid en Justitie