Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 december 2016, nr. 2022910, houdende toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens aan de Rijksdienst voor ldentiteitsgegevens, als gemachtigde voor Burgemeester en wethouders ten behoeve van de naleving van het bepaalde in artikel D 1 van de Kieswet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2016 Staatscourant 2016, 71668 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 oktober 2016, nr. 2002490 tot vaststelling van regels omtrent de vliegtoelage voor de vliegers bij de Landelijke eenheid (Regeling vliegtoelage vliegers Landelijke eenheid)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2016 Staatscourant 2016, 60474 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Bestuursreglement bureau financieel toezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-11-2016 Staatscourant 2016, 57970 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 september 2016, nummer 801376, houdende wijziging van het Vergoedingenbesluit Adviescollege Verloftoetsing tbs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-10-2016 Staatscourant 2016, 53468 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 oktober 2016, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff, in het bijzonder zal zijn belast

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-10-2016 Staatscourant 2016, 52135 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 september 2016, nr. 778582, houdende instelling van de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand (Instellingsregeling Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2016 Staatscourant 2016, 48283 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 juni 2016, nr. 769903, houdende toekenning van een vaste vergoeding per maand aan de leden van Adviescollege Verloftoetsing tbs (Vergoedingenbesluit Adviescollege Verloftoetsing tbs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2016 Staatscourant 2016, 33142 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit instelling Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-06-2016 Staatscourant 2016, 29148 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 april 2016, nummer 731804, tot vaststelling van de vergoedingen voor de leden van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (Vergoedingenbesluit Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-05-2016 Staatscourant 2016, 24319 Ministerie van Veiligheid en Justitie