Uw zoekopdracht heeft 67 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (17 kB)

  Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal Bureau voor de Statistiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2013 Staatscourant 2013, 36686 overig
 2. Interne regelingen Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer) houdende mandatering bestuurlijke bevoegdheden van de Directie binnen de RDW, 19 december 2013, kenmerk JBZ2013/11935 (Mandaatregeling RDW)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2013 Staatscourant 2013, 36552 RDW (Dienst Wegverkeer)
 3. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 18 december 2013, nr. IENM/ILT-2013/74125, houdende aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren en verlening van mandaat, volmacht en machtiging in verband met de bestuursrechtelijke handhaving van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2013 Staatscourant 2013, 36393 Inspectie Leefomgeving en Transport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Procesregeling vreemdelingenzaken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Procesregeling vreemdelingenzaken 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2013 Staatscourant 2013, 36140 Raad van State
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 december 2013, nr. 2013-0000761800, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2013 Staatscourant 2013, 35934 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 december 2013, nr. 462409, houdende instelling van de kwaliteitscommissie Bibob (Instellingsbesluit kwaliteitscommissie Bibob)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2013 Staatscourant 2013, 35904 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 december 2013, kenmerk 443885, houdende instelling van de commissie De Jong (Instellingsbesluit commissie De Jong)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2013 Staatscourant 2013, 35902 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 december 2013, nr. WJZ / 13214127, houdende bekendmaking van richtlijnen 2013/17/EU, 2013/20/EU en 2013/25/EU

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2013 Staatscourant 2013, 35862 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit houdende benoeming leden en vergoeding beoordelingscommissie concurrerende landbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2013 Staatscourant 2013, 35796 Ministerie van Economische Zaken
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Internationaal Innoveren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2013 Staatscourant 2013, 35772 Ministerie van Economische Zaken