Uw zoekopdracht heeft 255 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Tarieventabel Handhaving Centraal Bureau voor de Statistiek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2008 Staatscourant 2008, 253 Centraal Bureau voor de Statistiek
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Uitvoeringsbesluit Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2008 (Uitvoeringsbesluit Ipr 2008)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2008 Staatscourant 2008, 248 Samenwerkingsverband Noord Nederland
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Uitvoeringsbesluit Subsidieregeling Human resource management plus 2009 (Uitvoeringsbesluit Hrm+ 2009)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2008 Staatscourant 2008, 248 Samenwerkingsverband Noord Nederland
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Nieuw stamcertificaat PKI voor de overheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2008 Staatscourant 2008, 243 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2008 Staatscourant 2008, 248 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Wijziging diverse regelingen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2008 Staatscourant 2008, 250 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (24 kB)

  Besluit van …, houdende de afwijking op een aantal onderdelen voor het personeel van de Kamers van Koophandel van de rechtspositieregels die gelden voor ambtenaren die zijn aangesteld bij ministeries (Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2008 Staatscourant 2008, 239 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2008 Staatscourant 2008, 247 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Wijziging diverse LNV-mandaatbesluiten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2008 Staatscourant 2008, 248 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoeming lid van de Raad voor het ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2008 Staatscourant 2008, 237 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer