Uw zoekopdracht heeft 281 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2004

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2005 Staatscourant 2005, 1 Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vereffening vermogen Productschap voor Groenten en Fruit en Productschap voor Siergewassen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-01-2005 Staatscourant 2005, 4 Productschap Tuinbouw
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoeming voorzitter en leden Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-01-2005 Staatscourant 2005, 8 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 4. Centraal Stembureau Download icon PDF (1 kB)

  Afwijzing inleidend verzoek voor een nationaal referendum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2005 Staatscourant 2005, 10 Centraal Stembureau's (cluster)
 5. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Instellingsbesluit adviescommissie 'Zuidelijke Dansvoorziening' (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2005 Staatscourant 2005, 11 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  (Her-)benoeming leden Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2005 Staatscourant 2005, 11 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Overig Download icon PDF (48 kB)

  Ontwerpbesluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2005 Staatscourant 2005, 12 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 8. Overig Download icon PDF (8 kB)

  VROM intrekkingsregeling 2004 (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2005 Staatscourant 2005, 14 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoeming leden Commissie klachtenbehandeling aanstellingskeuringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2005 Staatscourant 2005, 14 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Advies Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming over Instellingswet RSJ, incompatibiliteiten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-01-2005 Staatscourant 2005, 17 Ministerie van Justitie