Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Circulaires Download icon PDF (7 kB)

  MDW-operatie Wet Geluidhinder; circulaire aan besturen van provincies en gemeenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-1996 Staatscourant 1996, 245 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging samenstelling Commissie voor de milieu-effectrapportage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-1996 Staatscourant 1996, 208 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Herbenoeming voorzitter en leden van de Commissie genetische modificatie (COGEM)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-1996 Staatscourant 1996, 190 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling bevoegdheid regionale toezichthouders i.v.m. hygiene van het milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-1996 Staatscourant 1996, 131 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling toelating organisatie tot de Waddenadviesraad

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-1996 Staatscourant 1996, 107 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 6. Overig Download icon PDF (15 kB)

  Uitvoeringsregeling benoeming leden huurcommissie (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-05-1996 Staatscourant 1996, 88 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren milieuwetgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-03-1996 Staatscourant 1996, 59 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoeming leden en plaatsvervangende leden Raad voor de ruimtelijke ordening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-1996 Staatscourant 1996, 27 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer