Uw zoekopdracht heeft 5 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling, Zuidelijk Westerkwartier (ZWK)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2019 Staatscourant 2019, 33830 Waterschap Noorderzijlvest
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 september 2017, nr. 2017-0000140537, tot wijziging van de Regeling uitzondering inlichtingenplicht in verband met regeling uitzondering inlichtingenplicht aan het UWV

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2017 Staatscourant 2017, 52905 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2017 Staatscourant 2017, 48454 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 december 2016, nr. 2022910, houdende toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens aan de Rijksdienst voor ldentiteitsgegevens, als gemachtigde voor Burgemeester en wethouders ten behoeve van de naleving van het bepaalde in artikel D 1 van de Kieswet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2016 Staatscourant 2016, 71668 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 september 2016, nr. 778582, houdende instelling van de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand (Instellingsregeling Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2016 Staatscourant 2016, 48283 Ministerie van Veiligheid en Justitie