Uw zoekopdracht heeft 58 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juni 2018, nr. 8c9fd2f6-or1-1.5, tot vaststelling van de Klachtregeling AIVD (Klachtregeling AIVD 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2018 Staatscourant 2018, 34179 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Opheffingsbesluit Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2018 Staatscourant 2018, 16188 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van 10 maart 2017, nummer 8bd901f1-or1-1.1, betreffende digitale vervanging facturen Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-04-2017 Staatscourant 2017, 20806 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 november 2016 nr. BOACAT2016/062, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf in het domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-11-2016 Staatscourant 2016, 61229 Dienst Justis
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 februari 2016, kenmerk 907190-146383-Z, inzake de besteedbare middelen ter dekking van de beheerkosten Wlz 2016 (Aanwijzing besteedbare middelen Beheerskosten Wlz 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2016 Staatscourant 2016, 7918 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de directeur van het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bureau BIBOB) van 26 november 2015, nr. 701102, houdende vaststelling van het tarief voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak als bijdrage in de kosten van een advies van het Bureau BIBOB (Besluit Tarieven BIBOB 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2015 Staatscourant 2015, 43110 Dienst Justis
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Wijziging Besluit Werkgroep Advies Wet wapens en munitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2015 Staatscourant 2015, 7644 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 maart 2015, nr. 612539, houdende wijziging van het Besluit Werkgroep Advies Wet wapens en munitie in verband met de instelling van de werkgroep voor onbepaalde duur en enkele actualiseringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2015 Staatscourant 2015, 7644 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 december 2010, nr. 2010 – 0000838150, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering, in verband met wijziging van het subsidieplafond voor 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2010 Staatscourant 2010, 20730 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit, inhoudende wijziging van de bijlage bij de besluiten van de voorzitter en elk van de twee andere leden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), houdende verlening van mandaat en machtiging aan functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van het CBP (Wijziging III Bijlage, behorend bij het Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2009 Staatscourant 2009, 14809 College Bescherming persoonsgegevens