Uw zoekopdracht heeft 37 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Tarievenbesluit 2018 Raad voor Accreditatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2017 Staatscourant 2017, 72942 Raad voor Accreditatie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Tarievenbesluit 2017 Raad voor Accreditatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2016 Staatscourant 2016, 71131 Raad voor Accreditatie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 september 2016, 2016-0000203757, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling vanwege de wijziging van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van de herziene richtlijn 2013/55/EU betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2016 Staatscourant 2016, 51840 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Tarievenbesluit 2016 Raad voor Accreditatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2015 Staatscourant 2015, 46070 Raad voor Accreditatie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 oktober 2015, tot geheimverklaring van de overheidsopdracht tot beheer, onderhoud en ondersteuning van aanvraagstations en Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstations

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2015 Staatscourant 2015, 39036 overig
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 februari 2015, nr. 15019885 tot wijziging van het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2014, nr. DGNR-RRE/14206284, houdende aanwijzing van de managementautoriteit, de certificeringsautoriteit en de auditautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014–2020, ten behoeve van de aanwijzing van intermediaire instanties voor het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014–2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-03-2015 Staatscourant 2015, 5983 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Herdruk Kennisgeving vernieuwing beleidsregel van de Stichting Raad voor Accreditatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2015 Staatscourant 2015, 2752 Raad voor Accreditatie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving vernieuwing beleidsregel van de Stichting Raad voor Accreditatie van 27 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2015 Staatscourant 2015, 2752 Raad voor Accreditatie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2014, nr. WJZ / 14189036, tot aanwijzing van bestuursorganen waarvoor de in artikel 30 van de Handelsregisterwet 2007 bedoelde verplichting geldt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35594 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving vernieuwing Voorschrift van de Stichting Raad voor Accreditatie van 14 maart 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2014 Staatscourant 2014, 8100 Raad voor Accreditatie