Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 augustus 2018, nr. 2018-0000665017, houdende vaststelling van de reis- en verblijfkostenvergoedingen voor Rijksambtenaren BES (Reisregeling Rijksambtenaren BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatscourant 2018, 44582 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 5 januari 2018, nr. MinBuZa-2017.869-29, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven met het oog op indexering van diverse bedragen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2018 Staatscourant 2018, 1934 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Onderlinge regeling van Sint Maarten en Nederland als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut van Koninkrijk der Nederlanden tot versterking van het grenstoezicht van Sint Maarten (Onderlinge regeling versterking grenstoezicht Sint Maarten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2017 Staatscourant 2017, 72542 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 september 2011, nr. DWJZ/R&E-3077599, houdende nadere aanpassing van een aantal wetten op het terrein van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingsregeling BES-wetten VWS)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-09-2011 Staatscourant 2011, 16607 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 maart 2011, nr. 2011-2000057307, houdende aanpassing van het Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES, het Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES, het Aanvullend rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden BES, het Pensioenbesluit politieke gezagdragers BES en het Tijdelijk besluit vrijstelling van dienst ambtenaren en werknemers BES (Aanpassingsregeling rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2011 Staatscourant 2011, 4159 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2010, nr. WJZ/258715 (8308), houdende technische aanpassing van een aantal ministeriële regelingen voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan de nieuwe bestuurlijke situatie alsmede intrekking van een tweetal ministeriële regelingen voor deze openbare lichamen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2010 Staatscourant 2010, 20699 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 oktober 2010, nr. 2010-0000634111, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de nieuw staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingsregeling BES-besluiten BZK)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2010 Staatscourant 2010, 15602 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 september 2010, nr. IZ/IA/2010/18982, tot aanwijzing toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES (Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2010 Staatscourant 2010, 15439 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Instellingsbesluit Regionaal Service Centrum BES-eilanden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2008 Staatscourant 2008, 230 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging procedures voor totstandkoming en bekendmaking van rijksregelgeving; circulaire

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2003 Staatscourant 2003, 107 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties