Uw zoekopdracht heeft 31 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 16 december 2015, nr. 2015-0000749872, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatscourant 2015, 47214 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Tarievenbesluit 2016 Raad voor Accreditatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2015 Staatscourant 2015, 46070 Raad voor Accreditatie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende vaststelling vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Internationaal Innoveren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2015 Staatscourant 2015, 46407 Ministerie van Economische Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 december 2015, nr. 702372, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2015 Staatscourant 2015, 44577 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit beperking openbaarheid archief Raad van Arbeid Amersfoort 1919–1988

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2015 Staatscourant 2015, 44499 Sociale Verzekeringsbank
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie vroegefasefinanciering academische innovatieve starters

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2015 Staatscourant 2015, 44961 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de directeur van het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bureau BIBOB) van 26 november 2015, nr. 701102, houdende vaststelling van het tarief voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak als bijdrage in de kosten van een advies van het Bureau BIBOB (Besluit Tarieven BIBOB 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2015 Staatscourant 2015, 43110 Dienst Justis
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 november 2015, nr. MinBuZa-2015.640074, tot wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2015 Staatscourant 2015, 42436 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 november 2015, nr. 2015-0000051428 DCB/CZW/CZ, houdende aanpassing van de bedragen van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2015 Staatscourant 2015, 42623 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 oktober 2015, nr. MinBuza-2015.615166, tot aanwijzing van briefstembureaus inzake het raadgevend referendum over de Associatieovereenkomst Oekraïne

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2015 Staatscourant 2015, 39169 Ministerie van Buitenlandse Zaken