Uw zoekopdracht heeft 23 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën van 30 december 2013, nr. WJZ/13204604, tot instelling van het baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2013 Staatscourant 2013, 35345 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Procesregeling vreemdelingenzaken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Procesregeling vreemdelingenzaken 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2013 Staatscourant 2013, 36140 Raad van State
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 december 2013, nr. 2013-0000761800, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2013 Staatscourant 2013, 35934 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 december 2013, kenmerk 443885, houdende instelling van de commissie De Jong (Instellingsbesluit commissie De Jong)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2013 Staatscourant 2013, 35902 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 december 2013, nr. 462409, houdende instelling van de kwaliteitscommissie Bibob (Instellingsbesluit kwaliteitscommissie Bibob)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2013 Staatscourant 2013, 35904 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit houdende benoeming leden en vergoeding beoordelingscommissie concurrerende landbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2013 Staatscourant 2013, 35796 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 december 2013, nr. WJZ/13200631, houdende regels ten aanzien van de bezoldiging en de schadeloosstelling van de bij de Kamer van Koophandel werkzame functionarissen (Regeling bezoldiging en schadeloosstelling functionarissen Kamer van Koophandel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2013 Staatscourant 2013, 35428 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/274022, tot wijziging van diverse tariefregelingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2013 Staatscourant 2013, 34602 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 november 2013, nr. IENM/BSK-2013/274682, tot wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 in verband met de jaarlijkse aanpassing van de tarieven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2013 Staatscourant 2013, 33510 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 november 2013, nr. 2013 – 0000717365, houdende vaststelling van de indeling van de toegelaten instellingen volkshuisvesting in klassen met daarbij toepasselijke bezoldigingsmaxima ten aanzien van hun topfunctionarissen (Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2013 Staatscourant 2013, 33942 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties