Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr. ETM/IT/11168229 tot instelling van het College Standaardisatie en het Forum Standaardisatie 2012 (Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2011 Staatscourant 2011, 23581 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 november 2011, nr. DBV/1110417, tot digitale vervanging van archiefbescheiden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2011 Staatscourant 2011, 22397 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 december 2011, nr. IENM/BSK-2011/153320, tot wijziging van diverse tariefregelingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2011 Staatscourant 2011, 22792 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van 14 oktober 2011, nr. 11.002426 tot wijziging van het besluit van 4 augustus 2010, nr. 10.002139 in verband met wijzigingen in de lijst van als verboden plaats benoemde locaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2011 Staatscourant 2011, 21408 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (81 kB)

  Besluit van ... tot herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2011 Staatscourant 2011, 19702 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 24 oktober 2011, nr. 2011-2000430735, CZW/WBI, houdende wijziging van de Regeling rechtspositie commissarissen van de Koning, de Regeling rechtspositie burgemeesters, de Regeling rechtspositie gedeputeerden en de Regeling rechtspositie wethouders in verband met enkele aanpassingen in de verhuiskostenvergoeding en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2011 Staatscourant 2011, 19571 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Wijziging Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2006

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-10-2011 Staatscourant 2011, 19086 Raad van State
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 september 2011, nr. 2011-2000384929, houdende wijziging van de Modellenregeling Kieswet en Kiesbesluit 2010, in verband met de herindelingsverkiezingen 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2011 Staatscourant 2011, 17197 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 september 2011, nr. DWJZ/R&E-3077599, houdende nadere aanpassing van een aantal wetten op het terrein van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingsregeling BES-wetten VWS)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-09-2011 Staatscourant 2011, 16607 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling selectielijst VWS voor Algemene wetenschappelijke voorbereiding regeringsbeleid 1945–

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-08-2011 Staatscourant 2011, 15086 Nationaal Archief