Uw zoekopdracht heeft 29 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 december 2010, nr. 2010 – 0000838150, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering, in verband met wijziging van het subsidieplafond voor 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2010 Staatscourant 2010, 20730 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2010, nr. 2010-0000809601, DCB/CZW/WVOB, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassing van bedragen aan de prijsontwikkeling van in die besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2010 Staatscourant 2010, 20751 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2010, nr. WJZ/258715 (8308), houdende technische aanpassing van een aantal ministeriële regelingen voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan de nieuwe bestuurlijke situatie alsmede intrekking van een tweetal ministeriële regelingen voor deze openbare lichamen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2010 Staatscourant 2010, 20699 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2010, nr. WJZ/10164530, tot de aanpassing van de Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet, de Regeling administratieve en organisatorische maatregelen stralingsbescherming en de Regeling kwaliteitsborging van kerncentrales aan de Wet van 19 november 2009 tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen (Stb. 2010, 18)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2010 Staatscourant 2010, 18967 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 14 oktober 2010, nr. 10.002904 houdende het intrekken van vier besluiten inzake de voorbereiding van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-11-2010 Staatscourant 2010, 17318 Ministerie van Algemene Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-11-2010 Staatscourant 2010, 17132 Ministerie van Algemene Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 oktober 2010, nr. 2010-0000632383, houdende tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuw staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Tweede aanpassingsregeling BES-wetten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2010 Staatscourant 2010, 15519 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 oktober 2010, nr. 2010-0000634111, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de nieuw staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingsregeling BES-besluiten BZK)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2010 Staatscourant 2010, 15602 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 september 2010, nr. IZ/IA/2010/18982, tot aanwijzing toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES (Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2010 Staatscourant 2010, 15439 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 23 september 2010, BJZ2010024786, tot wijziging van het Instellingsbesluit Wetenschappelijke commissie wijkaanpak (correctie bezoldigingsregeling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2010 Staatscourant 2010, 15246 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer