Uw zoekopdracht heeft 29 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2009, nr. 2009-0000698109 DCB/CZW/WVOB, tot aanpassing van de bedragen van de onkostenvergoedingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, van de ministers en staatssecretarissen, van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, van de president en overige leden van de Algemene Rekenkamer, alsmede van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2010 Staatscourant 2009, 20594 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 december 2009, nr. 92262, houdende wijziging van de Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen in verband met de aanpassing van enkele tarieven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2009 Staatscourant 2009, 20492 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 7 december 2009, nr. 09.003448, houdende goedkeuring van de statuten van het Nederlandse Rode Kruis

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2009 Staatscourant 2009, 20094 Ministerie van Defensie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijzigingsbesluit 2009a Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2009 Staatscourant 2009, 19851 Nederlandse Zorgautoriteit
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Vice-President van de Raad van State van 1 september 2009, nr. BO/09-01295, tot het verlenen van machtiging aan P-Direkt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2009 Staatscourant 2009, 18913 Raad van State
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 november 2009, nr. 37370, houdende de wijziging van de Regeling Inrichting landelijk gebied (instelling Comité van Toezicht ILG)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2009 Staatscourant 2009, 18039 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de Raad voor Geschillen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2009 Staatscourant 2009, 17708 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit, inhoudende wijziging van de bijlage bij de besluiten van de voorzitter en elk van de twee andere leden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), houdende verlening van mandaat en machtiging aan functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van het CBP (Wijziging III Bijlage, behorend bij het Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2009 Staatscourant 2009, 14809 College Bescherming persoonsgegevens
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Mandaatbesluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2009 Staatscourant 2009, 13973 Dienst voor het kadaster en de openbare registers
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging regeling tot wijziging van de Organisatieregeling Kadaster 2008

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2009 Staatscourant 2009, 13674 Dienst voor het kadaster en de openbare registers