Uw zoekopdracht heeft 88 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging pensioenreglement ABP en reglement FPU

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2004 Staatscourant 2004, 252 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging Reglement Klachtenadviescommissie Tolken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2004 Staatscourant 2004, 251 Ministerie van Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Wijziging diverse ministeriele regelingen VROM i.v.m. instelling Inspectoraat-Generaal VROM

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2004 Staatscourant 2004, 250 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Mandaatbesluit SenterNovem uitvoering Subsidieregelingen Aanpak Milieudrukvermindering 2004 en 2005 (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2004 Staatscourant 2004, 250 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Mandaatbesluit Nationaal Coordinator Bewaking en Beveiliging (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2004 Staatscourant 2004, 249 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Beleidsregels voor het bestuur van de emissieautoriteit inzake de handel in emissierechten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2004 Staatscourant 2004, 249 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging Reisregeling binnenland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2004 Staatscourant 2004, 248 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Financiele arbeidsvoorwaarden sector Rijk 2005

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2004 Staatscourant 2004, 248 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap SenterNovem 2004

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2004 Staatscourant 2004, 247 overig
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (66 kB)

  Wijziging diverse regelingen LNV i.v.m. totstandkoming Dienst Regelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2004 Staatscourant 2004, 246 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit