Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2017, nr. 2017-0000648667, houdende regels inzake de uitruil van een stimuleringspremie voor buitengewoon verlof (Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2017 Staatscourant 2017, 74050 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (56 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 december 2017, nr. 2017-0000633622, houdende bepalingen omtrent het materieelbeheer en privaatrechtelijk beheer van onroerende zaken van het Rijk (Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2017 Staatscourant 2017, 72753 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Onderlinge regeling van Sint Maarten en Nederland als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut van Koninkrijk der Nederlanden tot versterking van het grenstoezicht van Sint Maarten (Onderlinge regeling versterking grenstoezicht Sint Maarten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2017 Staatscourant 2017, 72542 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (52 kB)

  Regeling van de Referendumcommissie van 27 november 2017, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke debat in Nederland over een aan een referendum te onderwerpen wet te bevorderen (Subsidieregeling raadgevend referendum 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2017 Staatscourant 2017, 70005 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 oktober 2017, nr. 2017-0000433468, houdende wijziging van de Regeling voorzieningen GDI in verband met de invoering van een publiek middel voor de toegang tot elektronische dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau (versterkt DigiD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2017 Staatscourant 2017, 59901 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Besluit draagvolgorde onderscheidingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2017 Staatscourant 2017, 58982 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 september 2017, nr. 2017-0000402617, houdende wijziging van de bedragen met betrekking tot het algemeen bezoldigingsmaximum van de Wet normering topinkomens en met betrekking tot de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling van het Uitvoeringsbesluit WNT voor 2018 (Indexering bezoldigingsmaxima WNT 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2017 Staatscourant 2017, 51696 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 juli 2017, nr. 2017-0000024775, houdende aanpassing van de subsidiebedragen van de Wet financiering politieke partijen voor het jaar 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-07-2017 Staatscourant 2017, 41034 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van 10 maart 2017, nummer 8bd870d7-or1-1.2, betreffende digitale vervanging veiligheidsonderzoeken Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-04-2017 Staatscourant 2017, 20802 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van 10 maart 2017, nummer 8bd901f1-or1-1.1, betreffende digitale vervanging facturen Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-04-2017 Staatscourant 2017, 20806 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties