Uw zoekopdracht heeft 6 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ontheffingen Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2015 Staatscourant 2015, 41952 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2015, nr. 799948-139486-MEVA, houdende aanwijzing toezichthouders Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Besluit aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2015 Staatscourant 2015, 28999 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 augustus 2015, kenmerk 808121-139781-ESTT, houdende de toekenning van vergoedingen aan de (plaatsvervangend) voorzitters en (plaatsvervangend) leden van de regionale toetsingscommissies euthanasie voor werkzaamheden die zij verrichten in de periode maart tot en met juni 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-09-2015 Staatscourant 2015, 28218 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 augustus 2015, kenmerk 810555-139864 BPZ, houdende wijziging van het Vergoedingenbesluit leden en externe deskundigen Gezondheidsraad

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-09-2015 Staatscourant 2015, 27546 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 maart 2015, kenmerk 688413-129327-MC, houdende wijziging van de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 in verband met het toekennen van een vaste vergoeding aan de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie Pakket en de Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2015 Staatscourant 2015, 6775 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vacatures functie Raadslid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2015 Staatscourant 2015, 3741 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport