Uw zoekopdracht heeft 34 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 september 2019 met nummer 2019-0000135935 tot rectificatie taken DNV GL Business Assurance B.V. inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 49472 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van SZW van 29 augustus 2019, nr. 2019-0000122675, tot aanwijzing van DNV GL Business Assurance B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 49472 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 augustus 2019, nr. 2019-0000121594, tot gedeeltelijke intrekking van de aanwijzing van SGS Nederland B.V. als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake het werkveld machines

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 49468 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2018, 2018-0000162481, tot wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 673, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met ingang van 1 januari 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2018 Staatscourant 2018, 57904 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 september 2018, 2018-0000147162, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met wijzigingen in het verdeelmodel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2018 Staatscourant 2018, 53998 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 september 2017, nr. 2017-0000156091, tot aanpassing van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met enkele wijzigingen in het verdeelmodel en het vangnet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2017 Staatscourant 2017, 56639 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 september 2017, nr. 2017-0000140537, tot wijziging van de Regeling uitzondering inlichtingenplicht in verband met regeling uitzondering inlichtingenplicht aan het UWV

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2017 Staatscourant 2017, 52905 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 oktober 2016, 2016-0000227424, tot wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 673, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met ingang van 1 januari 2017 (Regeling indexering transitievergoeding)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2016 Staatscourant 2016, 58571 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 oktober 2016, nr. 2016-0000211992, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-10-2016 Staatscourant 2016, 53078 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 september 2016, 2016-0000203757, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling vanwege de wijziging van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van de herziene richtlijn 2013/55/EU betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2016 Staatscourant 2016, 51840 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid