Uw zoekopdracht heeft 4 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Tijdelijke regeling van 20 september 2018, kenmerk 2320309, inzake de toepassing van de Wet politiegegevens op de verwerking van persoonsgegevens door buitengewoon opsporingsambtenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2018 Staatscourant 2018, 54904 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Opheffingsbesluit Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2018 Staatscourant 2018, 16188 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 februari 2018, nr. 2210840, houdende instelling van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Instellingsregeling Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-03-2018 Staatscourant 2018, 12472 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 12 februari 2018 tot aanwijzing van categorieën van personen, openbare diensten en rechtspersonen met een publiekrechtelijke taak op het terrein van politie, justitie of veiligheid, waarvoor de Politieacademie werkzaamheden kan verrichten op het gebied van het ontwikkelen en verzorgen van politieonderwijs, het ontwikkelen van kennis over de politie of de politietaak en het bijdragen aan de ontwikkeling van de uitoefening van de politietaak waarop het politieonderwijs is gericht (Aanwijzingsbesluit personen, andere openbare diensten of rechtspersonen waarvoor de Politieacademie werkzaamheden kan verrichten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2018 Staatscourant 2018, 10133 Ministerie van Justitie en Veiligheid